60000080
0

Ir tukšs

Kategorijas Kā iepirkties? Atlaides Garantija Kontaktinformācija Noteikumi un nosacījumi Preču atteikuma un atgriešanas tiesības Piegāde

Garantija

Garantijas noteikumi


Garantija ir spēkā, ja precei tiek uzrādīts garantijas talons un/vai pirkuma apliecinošs dokuments (garantijas talons ar pavadzīme). Atsevišķi ražotāji preču komplektāciju nenodrošina ar garantijas talonu, tāpēc kā garantijas dokuments tiek uzskatīts pirkuma apliecinošs dokuments un mūsu izsniegts garantijas talons. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt Korbotex.lv pārdevējam.

Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. Garantija tiek nodrošināta autorizētos servisa centros. Servisa centru atrašanās vietas ir atrodamas katra ražotāja oficiālajā mājas lapā. Taču, ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, ar prieku Jums palīdzēsim.

Servisa centri NEATBILD par datu drošību Jūsu nodotajai precei remontā. Lūdzu, nokopējiet datora, telefona vai citas ierīces atmiņu un saglabājiet to!!! Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja prece ir patvaļīgi remontēta, tajā nokļuvis ūdens vai kāds cits šķidrums (uz precēm, kurām norādīts par ūdens izturību tas neattiecas - pulksteņi, zemūdens kameras, fotoaparāti u.c.), bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ un precēm netiek veikta regulārā apkope, par kuru ir norādīts instrukcijā - piemēram, šujmašīnas. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: - precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; - prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; saskrāpētas, ieplaisājušas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; - ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; - ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; - dabiska elementu nolietojuma gadījumos; - ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; - papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm); - ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); - garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci

Garantijas remonta ilgums atkarīgs no katras preces vai bojājuma individuāli. Ja precei ir maznozīmīgi bojājumi, prece tiks salabota ātrāk, arī ja to nogādāsiet autorizētajā servisā. Garantijas remonta ilgums var tikt pagarināts, ja nepieciešams gaidīt detaļu no ražotāja. Prece var atrasties garantijas remontā līdz 30 dienām. Gadījumā, ja termiņš tiek pārsniegts, tas tiek individuāli saskaņots.


Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@korbotex.lv. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.